De imker vereniging

van Leiden

en omstreken

De imkergroep Leiden

Officieel NBV vereniging

Er zijn in ons land een aantal imkersverenigingen, waarvan de Nederlandse Bijenhouders Vereniging met bijna 6000 leden, de grootste is. Voor de Leidse regio is er de Imkersvereniging Leiden en omstreken.

Regelmatig organiseert de vereniging imkersavonden. Op deze bijeenkomsten worden lezingen gehouden en films vertoond. Ook zijn deze avonden het moment waarop imkers elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Soms worden ook excursies georganiseerd. De imkersavonden vinden in principe altijd plaats op de laatste vrijdag van de maand. Ze worden gehouden in de kantine van de Tuinvereniging Cronesteijn aan het Boerenpad 1 te Leiden. Deze locatie is per openbaar vervoer bereikbaar met bus 400 vanaf CS Leiden (zie onder).

Wat we al zo doen

Onze vele bij-zaken

Als vereniging zijn we bezig bijtjes en organiseren veel leuke activiteiten, promoten wij onze hobby en delen we graag al onze kennis met mede imker enthousiastelingen.

Bij-eenkomsten

Het regelmatig organiseren van bijeenkomsten met lezingen, films, diavertoningen, praatavonden, en van excursies.

Imkersartikelen

Imkers binnen en buiten de Leidse regio kunnen voor de meest voorkomende imkersartikelen terecht bij het depot van de vereniging, gelegen op het terrein van de tuinvereniging ‘Cronesteyn’.

Beginnende imker begeleiding

Beginnend imkers worden door ervaren leden met raad en daad terzijde gestaan bij het verzorgen van het eerste bijenvolk.

Bijenmarkt

Het jaarlijks organiseren van de bijenmarkt aan de terrein van de Museum Volkenkunde te Leiden.

Bijen Bibliotheek

Een eigen bibliotheek, waaruit leden boeken en tijdschriften uit binnen- en buitenland kunnen lenen. Regelmatig worden nieuwe titels aangeschaft.

Voorlichting

Aan voorlichting en publiciteit wordt veel tijd en zorg besteed. U kunt de imkers van de vereniging dan ook regelmatig op belangrijke evenementen in de Leidse regio aantreffen, zoals op jaarmarkten, tentoonstellingen, e.d.

Cursussen bijenteelt

Elk jaar worden cursussen bijenteelt gegeven voor beginners en bij voldoende belangstelling ook voor gevorderden. Voor de praktijklessen bijenteelt wordt gebruik gemaakt van de bijenstal in het polderpark ‘Cronesteyn’. 

Bijen tijdschrift

Eens per kwartaal verschijnt het tijdschrift ‘De Stertselaar’, samengesteld door leden en bestemd voor imkers in Leiden en omgeving.

Standplaats

Aan leden wordt zoveel mogelijk hulp geboden bij het verkrijgen van een standplaats voor hun bijenvolk(en) en bij de aankoop van imkersartikelen.

Netjes alles in de korf

Onze bijenstallen

Heempark

In het Heempark, gelegen aan de Oegstgeesterweg te Leiden, staat een overdekte bijenstal, waar verschillende bijenkorven en kasten staan opgesteld. Daaronder een demonstratiekast van plexiglas. Deze fraaie stal is voor het publiek op afspraak toegankelijk.

Koninginneweg te Noordwijkerhout

Aan de Koninginneweg te Noordwijkerhout bevindt zich ook een stal van de vereniging.

De Merenwijk

Sinds 1991 is er een bijenstal nabij de kinderboerderij in de Merenwijk, beide met een aantal bijenvolken in kasten.

Polderpark Cronesteijn

Ten slotte staat er een bijenstal in het Polderpark Cronesteijn.

Wist je dat wij al onze leden helpen om een standplaats te vinden?
Wordt ook lid! Lees hier voor meer informatie

Zo blijf je op de hoogte

De laatste nieuwtjes

Subsidie Fonds 1818 toegekend

November 2015 hebben wij goed nieuws ontvangen van Fonds 1818
Fonds 1818 heeft subsidie toegekend voor de aanschaf van nieuw cursusmateriaal, ca. 4 complete nieuwe kasten!

Lees meer

Gespot: Carnica honingbij

Deze bij is grijs behaard. Opmerkelijk is dat de koningin soms lederkleurig is. Ze is van nature zwermlustig; echter de zwermlust is door selectie verminderd. Deze bij is bekend om haar grote zachtaardigheid

Lees meer

Ben jij ook een echte bij liefhebber?

Ontvang het bijenblad, doe mee aan leuke activiteiten en leer ontzettend veel!